Doulorna i Stockholm

VÅR HISTORIA

Doulorna grundades våren 2018 och drivs av Maddy Hedman och Gamze Berglund.

Våren 2022 anslöt Sara Rönnlund till gruppen. Hösten 2023 anslöt Petronella Gerling.


Sedan starten har vi hunnit stötta ett 100-tal familjer i resan mot att bli föräldrar och vi har erfarenhet av både sjukhusfödslar, hemfödslar, vattenfödsel, planerade- och akuta kejsarsnitt, tvillingfödslar, samt att stötta kvinnor som bär på förlossningsrädsla.


Vi tror på informerade val inom förlossningsvården och att varje födande har rätt att ta ställning till hur hon vill föda.


Vi lägger stor vikt vid att informera om vad som sker i kroppen under en förlossning och dina rättigheter som födande. Likaså hur en förlossning kan gå till beroende på om den sker i hemmiljö eller på sjukhus.


Vår framtidsdröm är att ytterligare valmöjligheter ska finnas för födande i Sverige i form av Birth Centers och finanserad hemförlossning över hela landet. Vi tror att födandet är en stor och livsomvälvande händelse som har förutsättningar att bli som allra bäst med förberedelse, informerade val och en stor portion av trygghet och stöd.


Och det hjälper vi er gärna med!

THE TEAM

MADDY

DOULA, GRUNDARE

Senior

SARA

DOULA

Junior

GAMZE

DOULA, GRUNDARE

Tjänsteledig 2023

PETRONELLA

DOULA

Junior

Hör av dig till oss!


Uppstartsmötet är alltid kostnadsfritt