PROFYLAX

PROFYLAX

Individanpassad profylaxkurs

Hur förbereder man sig inför förlossningen? 


Vi tror att många frågar sig själva den frågan och det är inte alltid så lätt att på egen hand veta hur. Under graviditeten kan det dyka upp många frågor och funderingar, inte minst kring förlossningen och det kan vara svårt att veta hur man ska ta sig an det stora förberedelsearbetet. 

Vare sig du fött barn tidigare eller inte finns det en stor vinst i att ta sig tiden att fundera på vad just du och ni som team behöver för att känna er trygga och förberedda inför förlossningen. Tillsammans tar vi reda på vilka ni är och vad ni behöver för verktyg med er inför födseln av ert barn.


Vår profylaxkurs sker i ert hem och vi tar med den utrustning som behövs för att hålla kursen hem till er. Ni behöver alltså inte tänka på annat än att boka vår kurs, så hjälper vi er med resten!


I kursen ingår följande:

- Lära känna samtal

- Skapa en vision av er födsel

- Genomgång av vad som händer i kroppen, fysiskt och psykiskt, när vi föder barn

- Olika smärtlindringsmetoder

- Föda utan rädslas verktyg

- Praktisk genomgång av andning och avslappningstekniker 

- Ringa in hur partnern/stödpersonen bäst kan stötta

- Rutiner på sjukhuset


Syftet med kursen är att ge er en förståelse för vad som händer i kroppen när vi föder barn tillsammans med individanpassade verktyg så att ni känner er förberedda, trygga och samspelta inför er födsel. Kursen riktar sig till dig som ska föda och din partner/stödperson.  För dig som vill ha ett individuellt förberedelsesamtal finns vår tjänst samtalsstöd.


Pris: 2100 kr för 3-4 h.
Doulor som erbjuder kursen: Gamze, Maddy


Vid köp av doulapaket får ni som köpt tjänsten förlossningsförberedelse 15 % rabatt. 


 

 

För dig som söker doula i Stockholm 

         

Svenska - English - Español 


Doula Stockholm 

   

FÖLJ OSS