OM OSS

OM OSS

Hur vi bildades och vad vi tror på"Doulorna" grundades våren 2018 av, Gamze Berglund, Maddy Hedman och Johanna Nyrén. Vi gick alla tre samma ODIS-godkända doulautbildning genom Trygg förlossning och startade strax därefter  "Doulorna" tillsammans. Inom Doulorna har vi sedan dess hunnit stötta ett 70-tal familjer i resan mot att bli föräldrar och vi har erfarenhet av både sjukhusfödslar, hemfödslar, vattenfödsel, planerade- och akuta kejsarsnitt, samt att stötta kvinnor som bär på förlossningsrädsla. 

Vintern 2019 tillkom två nya medarbetare, Hanna Nelson och Anneli Lundblad till Doulorna och våren 2020 valde Johanna att byta bana och vi är numera fyra doulor som arbetar med olika typer av förlossningsförberedande tjänster och doulastöd.

Alla våra doulor är utbildade inom Spinning Babies- eller Aktiv Baby instruktörer.


Vi tror på att skräddarsy stödet efter individens önskemål och vi lägger ingen värdering i hur du vill föda utan stöttar dig som födande och partner i de val du tror passar dig och er bäst. Vår uppgift är att bidra till en så trygg och positiv förlossningsupplevelse som möjligt baserat på era önskemål och på era villkor.

"Föda utan rädslas" verktyg

 

Vi använder oss utav "Föda utan rädslas" verktyg i vårt arbete som utgår från andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Med dessa verktyg guidar vi dig till att känna dig trygg, avslappnad och sedd under förlossningen.

FOTO: ANTON KALLAND

Gamze Berglund
Grundare av Doulorna

Swedish and English speaking doula. 

Doula, Aktiv baby-instruktör, stödsamtal för förlossningsrädsla, profylaxinstruktör

FOTO: ANTON KALLAND

Hanna Nelson

Swedish and English speaking doula. 


Doula, Spinning Babies utbildad

FOTO: ANTON KALLAND

Maddy Hedman
Grundare av Doulorna

Swedish, English and Spanish speaking doula.


Doula, Aktiv baby instruktör, profylaxinstruktör, Föda utan rädsla instruktör

FOTO: ANTON KALLAND

Anneli Lundblad

Swedish and English speaking doula. 

Doula, Aktiv baby instruktör

 

 

För dig som söker doula i Stockholm 

         

Svenska - English - Español 


Doula Stockholm 

   

FÖLJ OSS